tis 3 juli 09:45 - 10:35 - Industriområdet

Utbildar vi för jobb?

– Om styrning av högre utbildning och forskning

Hur ser den framtida högskolan ut, vilken roll spelar näringslivet och finns det egentligen någon motsättning mellan akademisk frihet och arbetsmarknadens behov när samhället förändras i hög takt?

Under seminariet presenterar utredningen om Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, sina senaste förslag och sedan diskuterar företag, lärosäten och den särskilde utredaren om den framtida riktningen för universitet och högskola. Krävs nya spelregler för lärosätena som tillåter dem att bli mer flexibla och lättrörliga för att kunna möta de snabba förändringarna i näringslivet? Men också om svenska utbildningar står sig i en global konkurrens.

Lägg till "Utbildar vi för jobb? – Om styrning av högre utbildning och forskning" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Utbildning och jobb i ett högteknologiskt Sverige - rapport från Teknikföretagen

Ge högskolor som utbildar för jobb högre anslag - Debattartikel i Dagens Samhälle

Högre utbildning måste matcha arbetsmarknadens behov - avsnitt från Teknikföretages industristrategi 2018

Medverkande

Pam Fredman

Pam Fredman

Särskild utredare, Regeringskansliet

Maria Knutsson Wedel

Maria Knutsson Wedel

Vice rektor utbildning och livslångt lärande, Chalmers

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist

Head External Research Collaborations, ABB

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges ingenjörer

Betty Malmberg

Betty Malmberg

Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, Nya moderaterna

Amelie von Zweigbergk

Amelie von Zweigbergk

Chef industriell utveckling, Teknikföretagen

Frida Andersson

Frida Andersson

Expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Karta