tor 5 juli 10:00 - 12:00 - Fartyget Sigrid

Sveriges framtida cyberförsvar

Arrangör: Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Utrikespolitiska Förbundet, Sverige

Medverkande från Teknikföretagen: Klas Wåhlberg, vd

En cyberattack kan vara riktad mot både civila, liksom militära mål och/eller privata aktörer. Motståndskraften som nu är under uppbyggnad måste därför genomsyra hela det svenska samhället. Vilka är de största utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning på cyberområdet?

Läs mer om seminariet:

Almedalens officiella programsida

Folk och Försvar eventsida Sveriges framtida cyberförsvar

Utrikespolitiska förbundets information om Almedalen 2018