tis 3 juli 16:30 - 17:05 - Techarenan

Serendipity Challenge och Industrins pris 2018

Hur lyder domen när näringstoppar och industrin får ta del av Sveriges framtid? Vilka bolag tror de kommer bli våra nästa exportsuccéer och finns det en grogrund för nya storföretag som satsar i Sverige?

Med femtio av Nordens mest innovativa företag på plats får vi en fingervisning om var framtidens innovationskraft ligger. Inom vilka branscher, vilka tekniker och med vilka drivkrafter hos dem som skapar företagen. Vi kommer också att förstå mer om hur dessa företag ser på sina kommande utvecklingssteg. Var i världen finns de, vilken roll spelar Sverige för dem framåt? Med industrins vana att leda globala företag, utveckla, exportera produkter och kringliggande tjänster ger vår industripanel sina slutsatser från vad de sett hos dessa företag och hur det kopplar till dagens industri. Vilka av dessa bolag ser industrin har verklig chans att bli nästa Ericsson, ABB, AstraZeneca? Seminariet är en del av Serendipity Challenge.