mån 2 juli 14:30 - 15:10 - Hästgatan 12

Ökat nyttiggörande av forskning i näringslivet – hur ska det gå till?

Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Medverkande från Teknikföretagen: Klas Wåhlberg, vd

Fler forskningsresultat kan nyttjas för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Hur kan incitamenten öka och en kultur skapas som stimulerar forskarna till näringslivssamarbeten? Hur skapar företagen organisationer med tillräcklig kompetens för att dra nytta av forskningskontakterna?