sön 1 juli 17:00 - 18:00 - Svenskt Näringslivs trädgård

Hur stärker vi näringslivets konkurrenskraft under kommande mandatperiod?

Arrangör: Svenskt Näringsliv

Medverkande från Teknikföretagen: Mats Kinnwall, chefekonom

Konkurrensen från världsmarknaden förändras snabbt och ökar i alla sektorer. För att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att klara den nya situationen krävs insikt och en ny reforminriktad politik.