mån 2 juli 13:00 - 14:00 - Cramérgatan 2

Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?

Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige

Medverkande från Teknikföretagen: Klas Wåhlberg, vd

Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas?

Medverkande från Teknikföretagen

Karta