mån 2 juli 08:15 - 09:10 - Industriområdet

Hur attraherar Sverige de bästa utländska investeringarna?

Sverige är ett av de mest attraktiva länderna för utländska investeringar. Men under senare år har vi förlorat attraktionskraft. Vad beror det på, och finns det investeringar som vi faktiskt inte vill ha?

Sverige är det sjätte mest attraktiva landet för utländska direktinvesteringar. Utländska direktinvesteringar har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. Men under senare år har vi tappat i attraktionskraft. De senaste åren har den globala bilden förändrats påtagligt med tillväxtländernas och inte minst Kinas ekonomiska tillväxt. Allt fler länder konkurrerar om att attrahera utländska investeringar, särskilt sådana med högt förädlingsvärde. Samtidigt diskuteras restriktioner för utländska investeringar på EU-nivå som ska göra det lättare att granska och stoppa investeringar. Hur kan Sverige förhålla sig till detta, hur ska vi utvecklas som investeringsland?

Regeringen har tillsatt en statlig utredning om hur utländska investeringar kan främjas i Sverige. Teknikföretagen presenterar en dagsfärsk rapport över en frukost tillsammans med utredaren.

Lägg till "Hur attraherar Sverige de bästa utländska investeringarna?" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Så får Sverige de viktigaste utländska investeringarna - rapport från Teknikföretagen

Förslag från EU-kommissionen kan försvåra svenska företags tillträde till utländska direktinvesteringar

Karta