mån 2 juli 12:00 - 13:00 - Västsvenska Arenan

Har Sverige råd att vänta på tåget?

Arrangör: Västra Götalandsregionen 

Medverkande från Teknikföretagen: Klas Wåhlberg, vd

Omvärlden förändras, konkurrensen om arbetskraft hårdnar. Sverige står inför flera beslut av nödvändiga investeringar. Hur får vi utbyggnad av järnväg att ta fart? Hur hittar vi andra finansieringslösningar? Hur ser staten på att förena regionala möjligheter med behoven av nödvändig infrastruktur?