tor 5 juli 11:30 - 12:30 - Hamngatan 1

Godsstrategi i hamn - men är politiken ur kurs?

Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamna ofta i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, klimat, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

I mars 2018 enades Industrirådet, det vill säga både fack och arbetsgivare inom industrin, om ett gemensamt inspel till godsstrategi. Budskapet från industrins parter var enigt: godstransporter måste få större genomslag i transport- och infrastrukturpolitiken eftersom rätt infrastruktur ger långsiktig konkurrenskraft. Under juni presenterade regeringen en egen godsstrategi. Har Industrirådets önskemål hörsammats? Hur kommer regeringen att fortsätta med arbetet? Leder infrastrukturpolitiken mot klimatmålen samtidigt som konkurrenskraften bibehålls?