mån 2 juli 10:15 - 10:50 - Industriområdet

Export av den smarta staden

Det finns en akut global efterfrågan på implementering av lösningar som bidrar till att lösa utmaningar som är kopplade till t.ex. den kraftiga urbaniseringen, befolkningsökningen och klimatförändringar. Sverige har ett gott internationellt renommé för att ha utvecklat system för att möta de globala utmaningarna och efterfrågan på samarbete med Sverige är hög. Samtidigt behöver Sverige utveckla modeller för att bibehålla en god exportandel för vår välfärd.

Frågor som behöver besvaras ytterligare är t.ex. hur kan modeller för export av lösningar av den hållbara staden se ut? Hur kan vi snabbare implementera lösningar som möter de globala utmaningarna?  Är systemerbjudanden möjligt? Och vilken stöttning behöver det offentliga Sverige ge dessa exportmodeller samt hur kan olika finansieringsmodeller se ut?

Under seminariet kommer två exempel på exportmodeller presenteras baserat på två konkreta affärscase. Den ena behandlar det samarbete som har utvecklats mellan den indiska staden Pimpri och Smart City Sweden- in India, där det finns en önskan om att modernisera en stadsdel (SwedenNagar) baserat på svensk hållbar stadsutveckling.  Det andra exempel är baserat på det samarbete mellan organisationen Nordic Heat och staden Stoke-on-Trent i Storbritannien. Samarbetet syftar till att bygga ett hållbart energisystem i staden. Inspel kommer även att göras av Smart City Sweden.Därefter diskuteras i en sittning de ovan nämnda frågorna.

Medverkande

Peter Anderberg, CEO, Nordic Heat, representerar affärscase Stoke
Will Sibia, international affairs, Sweco
Mårten Björk, vd och entreprenör, Elpanneteknik
Jennie Cato, Enhetschef, Teknikföretagen
Ann-Sofi Gaverstedt, Moderator, Teknikföretagen
Fredrik Fexe, Executive Vice President Business Sweden, Business Sweden
Hanna Eriksson Lagerberg, Vd, Smart City Sweden
Allan Larsson, Entrepenör och grundare ElectriCITY, ElectriCITY

Lägg till "Export av den smarta staden" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Smarta städer - poddavsnitt av T-time

Smarta städer - om det svensk-indiska samarbetet med smarta städer

Gränsöverskridande samarbete i fokus för hållbara städer

Svensk teknikindustri ska bidra till smarta städer i Indien

Karta