mån 2 juli 09:50 - 10:20 - Hästgatan 12

Digitalisering – hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen?

Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Medverkande från Teknikföretagen: Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation

Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut?