tis 3 juli 12:00 - 13:00 - Västsvenska Arenan

Den svenska industrins revival

– hur riggar vi en hållbar utveckling i hela landet?

Arrangör: Högskolan Väst

Medverkande från Teknikföretagen: Frida Andersson, kompetensförsörjning och digitalisering

Tillverkningsindustrin upplever sin comeback och fler svenska företag väljer åter att producera på hemmaplan. Men hur får vi en livskraftig och hållbar produktionsindustri över hela landet och hur säkrar vi tillgången på kompetens?