mån 2 juli 09:30 - 10:05 - Industriområdet

Den globala fabriken – Grundkurs i frihandel

Företag är idag mer specialiserade och beroende av att handla med varandra för att producera varor och tjänster. Produktion och handel sker i globala flöden, både i fysisk form och genom överföring av data. Vilka behov väcker detta?

Frihandelns grundtanke är enkel – genom att producera där villkoren är bäst och handla med varandra blir produktionen mer effektiv och ökar välståndet. Öppenhet för handel leder till lägre priser, bättre kvalitet och mindre resursförbrukning. Handel och produktion förändras ständigt som en effekt av utvecklingen av kunskap, teknik, innovationer, preferenser, regler, etc. I den Globala Fabriken har företag över hela världen specialiserat sig på olika delar av produktionen, och bidrar genom en fungerande handel till den slutgiltiga varan eller tjänsten, i ett löpande band av komponenter, tjänster och kompetens. Därför blir det tydligt att tullar är som att bygga en mur mitt i produktionslinje.

Lägg till "Den globala fabriken - Grundkurs i frihandel" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige - avsnitt från Teknikföretagens industristrategi 2018

”Frihandel basen för tillväxt och välstånd” - debattartikel i Dagens Samhälle

Karta