tis 3 juli 09:00 - 09:35 - Industriområdet

Cybersäkerhet vår tids snabbast växande kompetensutmaning?

Cybersäkerhet är en växande utmaning för företag, organisationer och samhällen i hela världen. För att skydda vårt digitala samhällsbygge krävs rätt kompetens från ”rörmokare till arkitekt”. Sverige behöver kompetens inom cybersäkerhet för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Cyberspionage är lätt att utföra och svårt att upptäcka. Kostnaden för det som gått förlorat är svår att värdera och blir därmed ofta underskattad. Företagen och samhället befinner sig i risk och den största utmaningen för att bemöta cyberhotet är kompetensförsörjningen. För att minska risken krävs preventivt arbete där en grundläggande cybersäkerhet hos varje medarbetare och varje individ är vital för både företagets och för samhällets konkurrenskraft. Minskad konkurrenskraft för med sig stora konsekvenser i form av minskad export och minskad sysselsättning. Kompetensförsörjning cyber är en omfattande utmaning och kräver en gemensam diskussion och kreativa lösningar på samhällets alla nivåer.

Medverkande

Amelie von Zweigbergk, Avdelningschef Industriell utveckling, Teknikföretagen
Johan Schnörer, Rektor, Örebro Universitet
Beatrice Ask, Riksdagsledamot, Moderaterna
Charlotta Gustafsson, Överdirektör, Försvarets radioanstalt
Johan Rittner, VD, IBM Sverige
Maria Rosendahl, moderator, Chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen

Lägg till "Cybersäkerhet vår tids växande utmaning - hur minskar vi risken?" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Hur säkrar vi den svenska kompetensen inom cybersäkerhet? - rapport från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 

Utbildning och jobb i ett högteknologiskt Sverige - rapport från Teknikföretagen

Bygg upp spetskompetens inom cybersäkerhet - avsnitt från Teknikföretagens industristrategi 2018

Karta