ons 4 juli 14:15 - 14:50 - Industriområdet

Cirkulär tillväxt i svensk industri – en global utmaning

Vad behövs för att våra svenska företag skall kunna arbeta mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Diskussion om hållbarhetsarbetet som måste ta avstamp i affärsmodellen. Kan politiken stimulera den cirkulära tillväxten och möjliggöra globala affärer?

Företagens hållbarhetsarbete måste ta avstamp i affärsmodeller. Cirkulär ekonomi kommer att ske i olika takt, på många olika sätt, helt beroende på produkters funktion, användning, materialkomplexitet och livslängd. Förutsättningarna är olika för företagen beroende på vilken typ av produkt företagen sätter på marknaden och vem som är kunden. Vad är de stora utmaningarna företagen har med att arbeta med cirkulära affärsmodeller? Är det nationella, EU eller internationella regler? Vem äger avfallet? Behövs nya innovationer? Behövs återvunnet material? Exportfrågor? Vad behövs för att dessa företag skall kunna arbeta än mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Vad säger politikerna? Hur ska de driva politiken för att stimulera företag att arbeta cirkulärt.

Lägg till "Cirkulär tillväxt i svensk industri - en global utmaning" i din kalender på Facebook.

Medverkande

Robin Ljungar, hållbarhetschef, TMF Trä- och Möbelföretagen
Elinor Kruse, ansvarig miljöfrågor, Teknikföretagen
Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability Manager, Kinnarps
Jonas Carlhed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna
Marina Sundman, Head of Sales Nordic, Bombardier Transportation

Relaterat innehåll

Cirkulär ekonomi - Affärer med nya värden - rapport från Teknikföretagen

Cirkulär ekonomi ger resurseffektiva och hållbara lösningar - avsnitt från Teknikföretagens industristrategi 2018

Så arbetar Electrolux och Ikea med cirkulär ekonomi - Poddavsnitt av T-time

Karta