tis 3 juli 15:30 - 16:30 - Industriområdet

Almedalens Techgarden: Teknologierna som förändrar allt. Men hur?

Vi har bara gläntat på dörren till nya teknologier, såsom AI, Blockchain, VR och IoT. Men vi vet redan nu att de kommer få oss att tänka om, i allt från produktion till affärsmodeller och kompetens.

Villkoren för tillverkning och affärsmodeller förändras nu. In kommer ny teknologi som kopplas samman med människor, varor, tjänster och produktionssystem. Vad förändringarna innebär kan vi än så länge bara ana, med det vi vet är att de kommer att vara djupgående. Vi kommer inte att producera på det sätt vi gör idag och vi kommer att bygga våra affärer på ett nytt sätt. Förändringstakten i industrin är hög och kommer att accelerera, vilket ställer nya krav men skapar också möjligheter. Hur ställer vi till exempel om när det gäller strategier och kompetens? Hur skapar vi konkurrenskraft med den nya teknologin? Det kommer Teknikföretagen, tillsammans med experter från RISE, att borra djupare i under seminariet. Deltagarna ges även möjlighet att "prova på" några av teknologierna.

Medverkande

Carl Heath, chef för digitalisering och lärande, RISE
Pia Sandvik, vd, RISE
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Lägg till "Almedalens Techgarden" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Kompetensen i centrum när nya teknologier stöper om affärer - artikel i t: #3/2018

Karta