mån 2 juli 13:00 - 14:20 - Industriområdet

Almedalens stora näringspolitiska debatt

Regering och opposition drabbar samman i en debatt om industrins framtid i Sverige. Detta blir Almedalens stora näringspolitiska debatt. Näringsminister Mikael Damberg (s) utfrågas av en tung Industripanel. Ylva Johansson (s), Mats Persson (L) och Jakob Forssmed (kd) debatterar om bristen på den rätta kompetensen i näringslivet. Per Bolund (mp) och Emil Källström (c) möter varandra i en debattduell om den bästa vägen för att möta globala utmaningar på miljöområdet.

Del 1: Vart går svensk industri?

Handelspolitiken förändras, samtidigt som AI och robotar blir en del av produktionen. Vilken väg tar svensk industri, och vad behövs för att industriföretag ska fortsätta växa i Sverige?

Det är en produktion regeringen beskriver som smart, flexibel, resurseffektiv och som erbjuder en attraktiv arbetsplats. Samtidigt blir det allt tydligare att Sverige behöver bästa möjliga villkor för industriföretag i en värld som förändras i ett rasande tempo.

Med Brexit och Trump stöps den internationella handelspolitiken om. En rad teknologier etableras i företagen som i grunden förändrar sättet att producera och företagens affärsmodeller. Artificiell intelligens, lärande robotar och så kallad block chain technology kommer in på bred front.

Hur ser regeringens fortsatta strategi ut och hur ser Alliansens svar ut?

Del 2: Jakten på talangerna

Svensk industri är på jakt efter talangerna. De behövs i en kunskapsintensiv verksamhet men de är svåra att få tag i. Hur vill partierna lösa denna ödesfråga för det svenska näringslivet? 

Den större komplexiteten i industrin gör att behovet av kvalificerad kompetens ökar. Industrin är också den sektor som anställer flest högutbildade personer i Sverige. Och man står för en tredjedel av Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling. Men bristen på den rätta kompetensen är skriande. Många företag tvingas Idag bromsa sin expansion, helt enkelt för att man saknar rätt personer för jobbet. Svarar högskolornas utbildning mot behoven? Vilket ansvar har Arbetsförmedlingen, och är arbetskraftsinvandring en del av svaret? I den här debatten ges svaren från regering och opposition.

Del 3: Svenska punktskatter i en global värld, funkar det?

Vi måste värna vår miljö, det är alla överens om. Men inte om vägen dit. Fungerar till exempel svenska punktskatter och en egen kemikalielagstiftning som är skarpare än den i EU – När all handel är globaliserad?

Hållbarhet är en framtidsfråga för hela samhället. Sverige behöver kraftsamla för investeringar i moderna lösningar för att möta samhällsutmaningarna både på hemmaplan och globalt. Digitalisering och automatisering inom områden som energiförsörjning, transporter och materialanvändning ger möjligheter att lösa dessa utmaningar. Det gäller också för områden som smarta städer, miljöövervakning, energiteknik och återvinning. Här kan svensk industri bidra med utveckling och nya lösningar. Men vägen dit är inte lika självklar. Det råder inte minst olika synsätt på balansen mellan egna, svenska regler på miljöområdet och internationella regelverk. Vissa menar att Sverige bör gå fram snabbare, medan andra anser att egna regler är tandlösa i en helt globaliserad värld. Och att egna regler kan skada svensk konkurrenskraft. Olika synsätt möts i denna debatt.

Industripanelen

Mimmi Alladin, Head of Business Development, Siemens
Mikael Nilsson, Ombudsman, IF Metall Gotland
Jan Secher, vd, Perstorp
Karin Åberg, Förtroendevald, Unionen/Kista Ericsson
Marcus Westdahl, vd, EFG (European Furniture Group)

Almedalens stora näringslivspolitiska debatt arrangeras av Industrirådet.

Lägg till "Almedalens stora näringspolitiska debatt" i din kalender på Facebook.

Relaterat innehåll

Utveckla utbildningarna i samma takt som teknikens frammarsch

Teknikföretagen: En ny näringspolitik som lyfter Sverige (Debattartikel på di.se)

En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige - Teknikföretagens industristrategi 2018

Karta