Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Vi ses i Almedalen!

Du hittar oss på Techarenan.

Program På plats Missa inte!

Teknikföretagen i Almedalen

Svensk industri sitter på lösningarna till många av vår tids största utmaningar, som den gröna och digitala omställningen, svensk konkurrenskraft samt att bygga ett resilient samhälle med ett starkt totalförsvar. Men för att kunna bidra med lösningarna behövs ett antal komponenter – och de behövs nu. Industrin behöver fler ingenjörer, en nationell teknik- och innovationsstrategi, 5G i hela landet och dubbel så stort elsystem som bärs av modern teknik.

Den 28-30 juni bjuder vi in till sex seminarier där vi tillsammans med experter och politiker diskuterar vägen till morgondagens lösningar.

Du hittar oss på Techarenan!

Program


Onsdag 28 juni

09:00 - 09:45 Hur bygger man ett elsystem i världsklass?

Innehåll: Vad krävs för att åstadkomma ett elsystem som kan leverera minst dubbelt så mycket fossilfri el år 2045, där och när det behövs, till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris?
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜

15:00 - 15:45 Ingenjörslandet Sverige saknar ingenjörer

Innehåll: Ingenjörslandet Sverige har en stor brist på ingenjörer. Enligt företagens egna uppskattningar kommer planerade industrisatsningar kräva ytterligare ca 25 000 ingenjörer. Bristen skapar en flaskhals i samhällets gröna omställning och har en negativ effekt på statsfinanserna. Vad är politikens roll?
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜

Torsdag 29 juni

10:00 - 10:45 Industrin står för investeringarna i forskning och innovation - men vad kan politiken göra?

Innehåll: I Sverige står näringslivet för 70 procent av alla investeringar i forskning och utveckling och av dessa står industrin för hälften. Men hur bra det kommer gå för industrin och Sverige framöver är nära sammankopplat med möjligheterna att utveckla och tillämpa den kunskap som behövs. 
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜

Fredag 30 juni

09:00 - 09:45 Varför älskar vi kollektivavtal i Sverige när resten av Europa inte gör det?

Innehåll: Sverige driver inom EU på för en utveckling längs två linjer som obönhörligen kommer i konflikt med varandra: att utveckla den sociala dimensionen inom EU samt och att säkerställa att den ”svenska modellen” med kollektivavtal inte påverkas av EU-lagstiftning inom arbetsmarknadsområdet.
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜

10:00 - 10:45 Vad är problemet? Vi har ju 5G i storstäderna!

Innehåll: Digitalisering kräver digitala vägar. Utan infrastruktur fungerar inte digitala applikationer. Överföring av data kräver moderna infrastruktur som klarar massiva trafikflöden. De digitala vägarna måste vara breda, robusta och säkra.
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜

13:00 - 13:45 Investeringsboomen i Sverige – vad krävs för att förverkliga den?

Innehåll: Det görs och planeras idag stora investeringar runt om i Sverige. Bland annat fossilfritt stål, batterifabriker och elektrifiering av fordon. På relativt kort tid ska dessa projekt förses med kompetens, energi och råvaror. Har någon tittat på den helhetsbilden?
Plats:
Techarenan
Format: Seminarium

Mer information ➜


Miriam Münnich Vass Näringspolitisk expert inom klimat och energi 08-782 08 36 Maila
Patrik Sandgren Näringspolitisk expert inom digitalisering 08-782 09 42 Maila
Peter Johansson Enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling 08-782 09 27 Maila

På plats


Kom och träffa oss i Almedalen!

Under Almedalen finns Teknikföretagen på plats i Techarenan, men medverkar även i andra forum. 

Utöver våra egna seminarier så deltar vi gärna i samtal om till exempel kompetensförsörjning, forskning och innovation, digitalisering, energifrågor, handel, hållbarhet och EU samt fördelarna med kollektivavtal och den svenska modellen.

Kom förbi oss – eller kontakta oss som är på plats!

 

 

Näringspolitik

 

Arbetsrätt

 

Ekonomisk analys

Missa inte!


Teknikföretagen tipsar - missa inte!

Flera av våra kompetenta medarbetare och samarbetspartner deltar på ett flertal debatter och samtal under veckan. Och du har väl inte missat vår tävling? Vinn priser från våra medlemsföretag Cake, Teenage Engineering och X Shore.

Tisdag 27 juni

15:45 - 16:15
Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?
Medverkande: Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad, Lina Svensberg, Innovation manager och moderator, Compare, Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Johan Almesjö, VD, HBV, Teresa Jonek, expert näringspolitik, forskning och innovation, Teknikföretagen, Viktoria Hagelstedt, Avdelningschef samordning och datadelning, DIGG
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer
Plats: Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tomt"
Webbsändning: Se här

16:30 - 17:15
Digitaliseringens utveckling och framfart - hur påverkas ditt jobb? Våra barn? Hot och möjligheter?
Medverkande: Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten, Caroline Ortmark, General manager, Machines like me, Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka kommun, Teresa Jonek, Näringspolitisk expert forskning och innovation, Teknikföretagen, Carina Hedfors, Digitaliseringsstrateg, Region Jönköpings län
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer
Plats: Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tomt"
Webbsändning: Se här 

Onsdag 28 juni

10:00 - 11:00
Stärkt konkurrensfkraft? Hur kan det bli lättare för internationell kompetens att artbeta i Sverige?
Medverkande: Fredrik Bengtsson, Regiondirektör, Migrationsverket, Charlotte Marie, Enhetschef, Migrationsverket, Björn Widlert, Chef medlemsenheten, Teknikföretagen, Johan Kreicbergs, Samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer, Hanna Geurtsen, (Moderator) Sektionschef, Migrationsverket
Arrangör: Migrationsverket
Plats: S:t Hansgatan 21, "Lokal 110"
Webbsändning: Se här

Torsdag 29 juni

08:00 - 08:45
Omställningsstudiestödet – kaosartat eller kompetenshöjande?
Medverkande: Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL, Tomas With, v. förbundsordf., IF Metall, Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna, Anna Nordin, v. förhandlingschef, Teknikföretagen, Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M), Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot (S), Ulrika Dunker, HR-chef, Alleima, Jenny Wallin Sander, HR- och verksamhetschef, Heidelberg Materials, Roy Melchert, sektionschef, SKR, Albin Zettervall, arbetsmarknadsansvarig, Timbro, Mats Andersson, ansv. yrkesutbildning, Teknikföretagen, Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna
Arrangör: Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen
Plats: Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs Trädgård"
Webbsändning: Se här 

13:45 - 14:30
Tillväxt, klimat och konkurrenskraftig energiförsörjning – kan vi få allt?
Medverkande: Johan Mörnstam, vd, E.ON Sverige, Lotta Medelius Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät, Annika Wäppling Korzinek, chef, EU-representationen i Sverige, Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Henrik Sjölund, vd, Holmen, Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank, Jens Magnusson, chefsekonom, SEB, Robert Tenselius, ekonom och expert Energi, Teknikföretagen, Daniel Liljeberg, statssekreterare, Klimat- och näringslivsdepartementet, Mats Green, riksdagsledamot, Näringsutskottet (M), Malin Thorsén, moderator
Arrangör: E.ON, Arena Energi
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
WebbsändningSe här 

14:10 - 14:55
Varför hanterar våra nordiska grannar energifrågan bättre?
Medverkande: Maria Sunér, vd, Svemin, Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen, Lotta Lyrå, vd Södra, Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy, Jan Moström, vd LKAB, Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige 
Arrangör: Dagens industri, Industrins arbetsgivar- och branschorganisationer
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens industris arena"
Webbsändning: Se här

15:00 - 15:45
Hur avgörande är rätt kompetens för att lyckas med omställningen till mer hållbara transporter?
Medverkande: Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer, Caroline Söder, VD, Trygghetsfonden TSL, Marie Egerstad, ordförande, ViS (Vuxenutbildning i samverkan), Mats Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen, Marie Claesson, utredningsledare kompetensförsörjning för elektrifiering, Energimyndigheten
Arrangör: Business Region Göteborg
Plats: Mellangatan 27, "2030-arenan"

15:00 - 15:45
Kritisk infrastruktur i en kritisk tid – näringslivets nya säkerhetsansvar
Medverkande: Sofia Ahlmark Hyvärinen, Försäljningsdirektör, Tele2 Företag, Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef, Teknikföretagen, Mathias Krummel, VD, Postnord Sverige, Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande, Totalförsvarsstiftelsen, Johan Lindehag, VD, Ellevio, Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar, (M) Regeringen, Magnus Persson, VD, Skanska Sverige, Cecilia Kocken, VD, Arla Sverige, Beata Enmark, Moderator, Tele2
Arrangör: Tele2
Plats: Mellangatan 7, "Tele2s Arena i Almedalen"


Mats Andersson Näringspolitisk expert inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildning 08-782 08 57 Maila