Kursinformation

Praktisk arbetsrätt - enbart tjänstemän


Beskrivning
Beskrivning
För företag eller verksamheter med enbart tjänstemän anställda, som tillämpar Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna eller Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer.

Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att verksamheten organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal.
Kursen ger en bred och grundlig kunskap om såväl gällande kollektivavtal som de väsentligaste lagarna såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel
Vad ska jag tänka på när jag anställer?
När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
Hur ska jag hantera misskötsamhet?
Kan jag beordra övertid?
När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom chefer, arbetsledare, HR-ansvariga och personalchefer.

Omfattning
Kursen omfattar en dag och kan även företagsanpassas.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Kurspärm med faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, skriften Anställning och uppsägning samt Teknikavtalet för tjänstemän med kommentarer alternativt Tekniktjänsteavtalet.

Kursschema
Se utskickad bekräftelse.

Pris: 4100:- Medlemspris: 3000:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Praktisk arbetsrätt - enbart tjänstemän: