Kursinformation

Industriella anläggningskontrakt


Beskrivning
Vid köp och försäljning av industriella anläggningar är kontraktsfrågor mycket viktiga. Beställarens och leverantörens utbyte av affären beror på vad avtalet innehåller och hur det hanteras. Oftast står stora värden på spel. Alla på företaget som arbetar med dessa frågor behöver kunskaper om avtal och regler från förfrågan till projektets genomförande.

Kursen beskriver framför allt reglerna i leveransbestämmelserna NLM 10 och dess internationella motsvarighet ORGALIME SI 14. Dessutom behandlar kursen bakomliggande rättsregler som kan bli tillämpliga. Genomgången varvas med grupparbeten och diskussioner där det ges rikliga tillfällen att ställa egna frågor.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om industriella anläggningsleveranser som genomförs i Sverige eller internationellt.

Exempel
· När och hur blir avtal bindande?
· Vilken betydelse har letter of intent och andra preliminäravtal?
· Ritningar och tekniska handlingar – skyddet för know how
· Parternas ansvar för förberedande arbeten
· Godsleverans – vem står risken för transporten?
· Har beställaren rätt att begära ändringar?
· Leverantörens ansvar för försening och fel
· Övertagandet av anläggningen

Målgrupp
Kursen vänder sig till försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med den internationella köp- och försäljningsverksamheten.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar.

Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller presentationer, ett stort antal leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen.

Innehåll

Kursschema:

Dag 1 - 09.00-17.00
Dag 2 - 09.00-16.30
Pris: 9200:- Medlemspris: 7600:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Industriella anläggningskontrakt: