Kursinformation

Praktisk arbetsrätt


Beskrivning

Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att produktionen organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal.

Kursen ger en bred och grundlig kunskap om såväl gällande kollektivavtal som de väsentligaste lagarna såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel
Vad ska jag tänka på när jag anställer? När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket? Hur ska jag hantera misskötsamhet? Kan jag beordra övertid och skiftarbete? När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp 
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar och kan även företagsanpassas. Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation 
Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter, digitala åhörarkopior och checklistor kommer att mejlas ut till kursdeltagarna cirka en vecka före kursstart. På plats kommer kursmappen att delas ut. Den innehåller Teknikavtalen för arbetare respektive tjänstemän samt utskrivna åhörarkopior.Innehåll

Kursschema: 
Dag 1 - 08.30-17.00 
Dag 2 - 08.30-17.00
Pris: 7700:- Medlemspris: 5200:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Praktisk arbetsrätt: