Kursinformation

Att förhandla med facket


Beskrivning
Ett effektivt chefskap – att leda och fördela arbetsuppgifterna i företaget på bästa sätt – kräver goda kunskaper beträffande arbetsrättsliga frågeställningar samt erfarenhet och kompetens i konsten att förhandla.

En smidig anpassning till nya krav och villkor inom arbetslivet förutsätter dessutom att du som företräder företaget har goda kunskaper om arbetsmarknades spelregler och en förmåga att kunna bygga upp goda relationer med anställda och fack.

De svenska teknikföretagen står inför en rad åtgärder som kommer att kräva förhandlingsinsatser på olika nivåer i företaget. Åtgärder som också kommer att kräva kunskap om de arbetsrättsliga regelsystemen kring

- Omstrukturering av företag, övergång av verksamhet, outsourcing m.m.
- Nya arbetstidsformer anpassade till orderingång och konjunktursvängningar
- Löneförhandlingar
- Enskilda personalproblem

I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten, förhandlings- och rollspel, diskussioner. Uppläggningen kräver därför grundläggande kunskaper i lag och avtal.

Helpensionskostnader tillkommer utöver kursavgiften.

Innehåll
Kallelse med kurstider, deltagarteckning etc. skickas cirka två veckor innan kursstart.


Pris: 12100:- Medlemspris: 7200:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Att förhandla med facket: