Kursinformation

Lön och avtal


Beskrivning
Denna grundkurs i löneadministration vänder sig till personal på lönekontor och personalavdelningar samt annan personal som bör kunna betalningsreglerna och andra lönebestämmelser i Teknikavtalet IF Metall (TM) och Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna (TT).

Kursen kommer ge dig goda kunskaper om lönebestämmelser i kollektivavtalen samt olika lag- och avtalsregler i anslutning till lönebestämmelser.

Exempel

Anställning och uppsägning
Arbetstid
Övertid och mertid
Semester
Ledighet
Sjukdom
Resor och traktamenten
Kvittning

Omfattning
Kursen omfattar tre dagar och kan även företagsanpassas.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, Teknikavtalen och kommentarer till avtalen.

Innehåll
Kursschema: Dag 1 - 09.30 Samling med kaffe, 10.00-17.00 Kurs Dag 2 - 08.30-17.00 Dag 3 - 08.30-15.00


Pris: 10800:- Medlemspris: 7200:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Lön och avtal: