Kursinformation

Företagets arbetsmiljöarbete 2 - fördjupningskurs


Beskrivning
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas finns i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Utifrån dessa formar arbetsgivaren sitt arbetsmiljöarbete med målsättningen att det ska bli en naturlig del av verksamheten och leda till en bra arbetsmiljö.

I denna fördjupningskurs får deltagarna en ingående genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetets olika uppgifter, som är grunden för allt arbetsmiljöarbete.

Ur kursinnehållet
- Samverkan i arbetsmiljöarbetet
- Riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Olyckor och tillbud - utredningar
- Säkerhetskultur
- Policy, rutiner och instruktioner
- Uppgiftsfördelning och samordningsansvar

Målgrupp
Chefer och arbetsledare med ansvar för arabetsmiljöuppgifter, huvudskyddsombud/-arbetsmiljöombud, skyddsombud/arbetsmiljöombud samt andra med uppgifter kopplade till arbetsmiljöarbetet till exempel kvalitets- och miljöansvariga samt HR-personal.

Mål
Efter kursen ska deltagarna vara bättre rustade att driva arbetsmiljöfrågorna. Deltagarna ska ha fått fördjupade kunskaper om de uppgifter som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt kännedom om möjliga redskap att utföra dessa.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundkursen Företagets arbetsmiljöarbete 1.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Deltagarna kommer få tillgång till digitalt fördjupningsmaterial, mallar och verktyg.

Innehåll
Kursen börjar kl. 10.00 dag 1 och slutar kl. 15.30 dag 2.


Pris: 8300:- Medlemspris: 5200:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Företagets arbetsmiljöarbete 2 - fördjupningskurs: