Kursinformation

Att sätta lön - ett seminarium om lönebildning


Beskrivning
Seminariet behandlar lokal lönebildning, lönepolicy, individuell och differentierad lönesättning samt lönesamtal. Vi behandlar också Teknikavtalens löneprinciper som finns inskrivna i våra kollektivavtal.
Deltagarna ges möjlighet att under seminariet utbyta erfarenheter med varandra i frågor som exempelvis lokal lönebildning. Vi ger exempel på verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Exempel

Löneprinciperna
Förankringsmodeller
Drivkrafter till förbättrat resultat
Bedömningsgrunder för lönesättning
Målgrupp
Seminariet vänder sig till medlemmar i ledningsgrupper, lönesättande chefer och personalchefer eller andra som ansvarar för företagets lönesättning.

Omfattning
Seminariet omfattar en dag och kan även företagsanpassas.
Lunch och kaffe ingår. Mervärdesskattt tillkommer.

Dokumentation
Faktablad och presentationer med mera.

Kurstider
Se utskickad bekräftelse.

Pris: 3100:- Medlemspris: 2000:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Att sätta lön - ett seminarium om lönebildning: