Avboknings- och PUL-information

Publicerad 23 september 2015

Avbokning eller inställd kurs

Om du behöver avboka din anmälan gör du det till kurssekreterare som finns namngiven på den bekräftelse som du erhåller efter anmälan.

Sker avbokning 1 – 4 veckor före start, debiteras 40 % av avgiften, därefter hela avgiften. Deltagande kan dock överlåtas till annan person inom företaget.

Teknikföretagen förbehåller sig rätten att vid för få anmälda ställa in kurser. Detta kan ske med kort varsel varför kontaktuppgifter är viktiga så vi kan meddela anmälda deltagare snarast.

PUL

Personuppgiftslagen, PUL, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Vi vill med denna text informera dig om Teknikföretagens behandling av personuppgifterna. Personuppgifterna som du lämnar i anmälan kommer att registreras och användas för kursadministration såsom bekräftelse, kallelse, fakturering med mera.

Uppgifterna kommer dessutom att finnas i våra datorsystem för att du ska kunna få information om nya och liknande kurser.

Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register, uppgifterna kommer inte att lämnas till andra än dotterföretag till Teknikföretagen eller Teknikföretagens Service AB.

Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Anmälan skickas till: Teknikföretagens Service AB Att: PUL-ansvarig Box 5510 114 85 Stockholm