Arbetsrättsdagarna 2019

Varje höst genomför Teknikföretagen en arbetsrättsdag för medlemsföretag på fem orter runt om i landet. Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen. Förutom detta får du också en uppdatering på viktiga nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vi vänder oss till dig som företagsföreträdare som arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor i något av våra medlemsföretag. 

Nytt för i år är att du kan välja olika seminarier på för- och eftermiddagen.

8 oktober – Umeå
15 oktober – Stockholm
22 oktober – Göteborg
24 oktober – Malmö
7 november – Jönköping

Tid: 08.30 - 16.00

Anmäl dig här.

Arbetsbrist

Genomgång vad en arbetsgivare bör tänka på när en arbetsbristsituation blir aktuell, vilka regler som gäller och hur dessa kan hanteras praktiskt.

Inhyrning och entreprenad

Vi går igenom vad du som arbetsgivare måste tänka på och förhandla om innan du låter någon utföra visst arbete för företagets räkning eller i verksamheten.

Arbetstider, att använda den flexibilitet Teknikavtalen ger

Vi går igenom arbetstidsreglerna i Teknikavtalen, i syfte att visa vilka möjligheter medlemsföretagen har att påverka produktionstiden och arbetstiden.

Arbetsmiljö och förändring av verksamhet

När ändringar i verksamheten planeras säger Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall. Hur gör vi? Och om vi inte gör det, vad händer då?