Arbetsrättsdagarna

Varje höst genomför Teknikföretagen en arbetsrättsdag för medlemsföretag på fem orter runt om i landet. Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen. Förutom detta får du också en uppdatering på viktiga nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vi vänder oss till dig som företagsföreträdare som arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor i något av våra medlemsföretag.

Planeringen av 2020 är i full gång. Notera datumet för din ort redan nu och håll utkik efter en inbjudan som kommer under våren.

13 oktober – Stockholm
15 oktober – Jönköping
5 november – Malmö
17 november – Umeå
19 november – Göteborg