Underhåll

NU 15 – Allmänna bestämmelser för Underhåll

NU 15 är avsett för löpande avtal om förebyggande och/eller avhjälpande underhåll mellan teknikföretag. Det är avsett att tillämpas inom Norden. Till de allmänna bestämmelserna finns även en kontraktsbilaga.

Språk: svenska och engelska

Kontrakt för Underhåll enligt NU 15

Formuläret är ett hjälpmedel för de företag som tillämpar NU 15. Det fungerar också som en checklista med avseende på vilka frågor som bör regleras individuellt.

Språk: svenska och engelska

NR 15 – Allmänna bestämmelser för Avhjälpande Underhåll

NR 15 är avsett för fall där ett företag åtar sig att avhjälpa fel som drabbat ett annat företags utrustning och åtgärden inte omfattas av något löpande avtal, eller garantiåtagande. Underhållsarbetet kan utföras där utrustningen befinner sig, eller i leverantörens verkstad. NR 15 är avsett att tillämpas inom Norden. 

Språk: svenska

Orgalime M 17 - General Conditions for Maintenance

Orgalime M 17 är avsett för internationella avtal där ett företag åtar sig att utföra förebyggande underhåll av kundens utrustning. Åtagandet kan utöver förebyggande underhåll även omfatta avhjälpande underhåll. I huvudsak är bestämmelserna överensstämmande med NU 15.

Språk: engelska och tyska

Orgalime R 17 - General Conditions for Repair of Machinery and Equipment

Orgalime R 17 är avsett för internationella avtal där ett företag åtar sig att avhjälpa fel i ett annat företags utrustning utan att det föreligger något tidigare åtagande på grund av garanti eller löpande underhållsavtal. Har samma användningsområde som NR 15.

Språk: engelska och tyska