Legobearbetning

Orgalime SP 99 – General Conditions for Series Processing

Bestämmelserna är avsedda för internationella avtal om legobearbetning vid serieleveranser. Med legobearbetning avses att beställaren tillhandahåller material på vilket leverantören utför någon form av bearbetning. Exempel på tillämpningsområden är ytbehandling, maskinbearbetning och värmebehandling.

Språk: engelska, tyska, franska och spanska