Konsulter

NKF 07 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag till fast pris

Bestämmelserna är avsedda att användas när ett företag anlitar ett annat företag för att utföra konsulttjänster. Uppdraget utförs till fast pris och med resultatansvar. Bestämmelserna passar bäst för uppdrag där ett visst resultat antas vara möjligt att uppnå och arbetsmängden går att uppskatta med viss säkerhet. NKF 07 är därför lämpligt när en konsults särskilda kompetens eftersöks.

Språk: svenska och engelska.

NKL 07 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag på löpande räkning

Bestämmelserna är avsedda att användas när beställaren anlitar en konsult som utför uppdraget på löpande räkning. Konsulten ansvarar inte för resultatet men är skyldig att utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg om beställarens intressen. NKL 07 är därför lämpligt när beställaren lägger ut arbete av resursskäl eller när det är oklart om ett bestämt resultat kan komma att uppnås.

Språk: svenska och engelska.