Översikt standardavtal

Det är viktigt att välja rätt avtal beroende på vilken typ av produkt eller tjänst och vilken marknad som affären avser. Standardavtalen är indelade i sex olika typer. Läs mer om avtalen i menyn till vänster. De språkversioner som anges tillgängliga är identiska med dem som ingår i tjänsten Standardavtal Online.

Vissa standardavtal kan finnas utgivna på andra språk utöver dem som anges under respektive rubrik till vänster i menyn. Exempel härpå är NL- och NLM-bestämmelserna som – beroende på utgivningsår – i varierande omfattning är utgivna på andra nordiska språk. Den som önskar tillgång till dessa och andra standardavtal i språkversioner som inte är angivna under någon rubrik till vänster hänvisas dock i första hand till att kontakta våra nordiska systerorganisationer.

I tjänsten ingår även vissa äldre versioner av de vanligaste standardavtalen. I vissa fall kan hända att äldre versioner är utgivna på andra språk än de nya versionerna.

Avtalen NL 17, NL 09, NLM 10, NLS 10 och NLS 10 E är fria för nedladdning.

Alla avtal kan även beställas i pappersform från Lamanica, se länk till höger. Därifrån kan du också beställa vissa modellavtal och andra kontraktshjälpmedel för exempelvis återförsäljar- och licensavtal som inte ingår i Standardavtal online.

Har du frågor som rör Standardavtal online? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Mer på internet

Mer på internet