Standardavtal online

Genom abonnemangstjänsten Standardavtal online får du tillgång till de flesta standardavtal som du och ditt företag behöver i köp- och försäljningsverksamheten. Denna betaltjänst är öppen även för icke-medlemmar i Teknikföretagen och inkluderar ett trettiotal av de viktigaste standardavtalen för olika åtaganden, geografiska tillämpningsområden och i olika språkversioner i pdf-format.

Till exempel NL 17, NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012, Orgalime SI 14, ABA 99, NLG 03 och TP L 15. Till vissa avtal finns också kontraktsformulär och bilagor.

När du tecknar dig för Standardavtal online får du användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in. (OBS! Dessa inloggningsuppgifter är fristående från de webbkonton som Teknikföretagens medlemsföretag kan ha för att komma åt t ex Arbetsgivarguider.) Sedan är det fritt fram att bifoga pdf-filen med olika elektroniska dokument, till exempel när du mejlar offerter eller beställningar. Det går också bra att skriva ut papperskopior. Däremot får du inte publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk.

Har du redan ett konto för Standardavtal online? Ladda ner standardavtal

Vill du skaffa konto till Standardavtal online? Beställ abonnemang

Har du frågor som rör Standardavtal online? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Inloggning Standardavtal Online

Inloggning Standardavtal Online