Offert-order-avtal

Publicerad 10 april 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Offert-Order-Avtal är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också.

Kursen behandlar ingående de för teknikindustrin vanligaste leveransbestämmelserna - NL 09 respektive ORGALIME S 2012. NL 09 används för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIME S 2012 är snarlika bestämmelser utarbetade för den europeiska marknaden, men som även kan användas vid internationella affärer utanför Europa.

Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna. Genomgången varvas med grupparbeten och deltagarnas egna frågor.

Exempel

  • Tillämplig lag på avtalet
  • Kan en offert återkallas eller ändras? 
  • Vanliga leveransbestämmelser, deras ursprung och användningsområden
  • Kan köplagen/internationella köplagens regler avtalas bort? 
  • Leveransförsening – viten och skadestånd 
  • Säljarens ansvar för fel
  • Produktansvar 
  • Tvistlösning – domstol eller skiljeförfarande?

Målgrupp

Försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med köp- och försäljningsverksamhet. Kursens fokus ligger på affärer inom och mellan de nordiska länderna, men passar även den som då och då kommer i kontakt med internationella affärer.

Omfattning

Kursen ges över en dag. Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation

Kurspärm som innehåller presentationer, ett stort antal leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen.