Industriella anläggningskontrakt

Publicerad 10 april 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Kursen beskriver framför allt reglerna i leveransbestämmelserna NLM 10 och deras internationella motsvarighet ORGALIME SI 14. Dessutom behandlar kursen bakomliggande rättsregler som kan bli tillämpliga. Genomgången varvas med grupparbeten och diskussioner där det ges rikliga tillfällen att ställa egna frågor. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om industriella anläggningsleveranser som genomförs i Sverige eller internationellt.

Exempel

När och hur blir avtal bindande?

Vilken betydelse har Letter of intent och andra preliminäravtal?

Ritningar och tekniska handlingar – skyddet för know how

Parternas ansvar för förberedande arbeten

Leverans av gods till anläggningsplatsen – vem står risken för transporten?

Har beställaren rätt att begära ändringar?

Övertagandet av anläggningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med den internationella köp- och försäljningsverksamheten.

Omfattning

Kursen är upplagd på två dagar. Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation

Kurspärm som innehåller presentationer, ett stort antal leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen.