Anläggningsleveranser enligt ABA 99

Publicerad 11 februari 2016 Kontaktperson: Mats Bergström

Allmänna bestämmelser för leveranser av industriella anläggningar. ABA 99 är ett helt kontraktspaket med formulär och bilagor avsett för leveranser av industriella anläggningar. Användningsområdet är inte begränsat till producerande anläggningar i snäv bemärkelse utan kontraktspaketet kan t ex nyttjas vid leveranser av en vattenreningsanläggning. I praktiken har ABA 99 ofta använts vid leveranser av energiproduktionsanläggningar. ABA 99 är i första hand avsett för leveranser inom eller till Sverige.

Denna kurs ges endast på förfrågan. Kontaktperson: Mats Bergström  

Kursen är inriktad på en genomgång av de allmänna bestämmelserna i ABA 99 och vänder sig i första hand till dig som arbetar eller kommer att arbeta med ABA 99. Många juridiska frågor kan komma upp i samband med anläggningsleveranser. Kursen belyser dessa endast i begränsad omfattning. För dig som är intresserad av en bredare framställning om anläggningsleveranser, rekommenderas istället vår kurs i industriella anläggningskontrakt.

Exempel

· Rättsreglernas betydelse på avtal om anläggningsleveranser

· Jämförelse med andra vanliga standardavtal för anläggningsleveranser

· Dokumentation

· Förberedande arbeten

· Montaget

· Ändringsarbeten

· Provning och kontroll

· Intrimning och slutkontroll

· Övertagandet

· Prestandaprov

· Ansvar för försening och fel

· Ansvar för skada

Målgrupp

Projektledare, försäljare, inköpare, konsulter, ekonomiansvariga och andra som svarar för kontraktshanteringen inom företaget och därigenom kommer i kontakt med ABA 99.

Omfattning

Kursen ges över en dag. Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation

Kurspärm som innehåller presentationer, kontraktspaketet ABA 99, andra leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin, promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen.