Kurser & seminarier

Publicerad 24 september 2014 Kontaktperson: Mats Bergström

Här hittar du de kurser och seminarier som vi anordnar inom affärsjuridik.

Offert - order-avtal

Offert-Order-Avtal är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också. 

Industriella anläggningskontrakt

Kursen beskriver framför allt reglerna i leveransbestämmelserna NLM 10 och deras internationella motsvarighet ORGALIME SI 14. Dessutom behandlar kursen bakomliggande rättsregler som kan bli tillämpliga. Genomgången varvas med grupparbeten och diskussioner där det ges rikliga tillfällen att ställa egna frågor. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om industriella anläggningsleveranser som genomförs i Sverige eller internationellt.

Anläggningsleveranser enligt ABA 99

Allmänna bestämmelser för leveranser av industriella anläggningar. ABA 99 är ett helt kontraktspaket med formulär och bilagor avsett för leveranser av industriella anläggningar. Användningsområdet är inte begränsat till producerande anläggningar i snäv bemärkelse utan kontraktspaketet kan t ex nyttjas vid leveranser av en vattenreningsanläggning. I praktiken har ABA 99 ofta använts vid leveranser av energiproduktionsanläggningar. ABA 99 är i första hand avsett för leveranser inom eller till Sverige.