Avtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19

Publicerad 2 december 2019 Kontaktperson: Mats Bergström

Här finner du de senaste versionerna av avtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19. Vi tillhandahåller här även under en övergångstid föregående versioner av dessa avtal.


Det går bra att länka till NL 17, NLM 19 och NLS 19 liksom att skriva ut dem. Det gäller även äldre här publicerade versioner. Däremot får du inte publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk.

En del företag hänvisar på sina webbplatser till NL- NLM- och NLS-bestämmelserna och har länkar till motsvarande villkor på Teknikföretagens webbplats. När nya versioner av bestämmelserna, som ersätter de äldre, publiceras på den här sidan kan problem uppkomma eftersom hänvisningarna då blir felaktiga. Det är därför viktigt att bevaka när nya villkor kommer ut. För att minska problemen har Teknikföretagen som regel att under en övergångsperiod – minst ett år – behålla den äldre versionen av motsvarande leveransbestämmelse på webbplatsen i samband med att en ny version publiceras.

För att få tillgång till fler standardavtal i elektronisk form kan du till en låg kostnad abonnera på Standardavtal OnlineOm du vill ha avtalen i pappersform går de och ytterligare andra villkor att köpa från Lamanica/Industrilitteratur.

På Standardavtal Online finns även vissa äldre generationer av leveransbestämmelser för teknikindustrin tillgängliga.