Avtalen NL 17, NL 09, NLM 19, NLM 10, NLS 10 och NLS 10 E

Publicerad 6 september 2019 Kontaktperson: Mats Bergström

Här finner du avtalen NL 17, NL 09, NLM 19, NLM 10, NLS 10 och NLS 10 E.

För att få tillgång till fler modell- och standardavtal i elektronisk form kan du till en låg kostnad abonnera på Standardavtal online. I pappersform går de och ytterligare andra villkor att köpa från Lamanica/Industrilitteratur.

Det går bra att länka till NL 17, NL 09, NLM 10, NLS 10 och NLS 10 E liksom att skriva ut dem. Däremot får du inte publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk.

En del företag hänvisar på sina webbplatser till NL- NLM- och NLS-bestämmelserna och har länkar till motsvarande villkor på Teknikföretagens webbplats. När nya versioner av bestämmelserna, som ersätter de äldre, publiceras på den här sidan kan problem uppkomma eftersom hänvisningarna då blir felaktiga. Det är därför viktigt att bevaka när nya villkor kommer ut. För att minska problemen brukar Teknikföretagen under en övergångsperiod behålla den äldre versionen av en leveransbestämmelse på webbplatsen i samband med att en ny version publiceras.

För äldre bestämmelser i elektronisk form hänvisas till vår abonnemangstjänst Standardavtal Online. Där kan du mot en låg kostnad få del av såväl aktuella samt vissa äldre leveransbestämmelser för teknikindustrin.