Vårt mål är att hjälpa medlemsföretagen att göra bättre affärer. Vi förser teknikindustrin med standardavtal och andra kontraktshjälpmedel som underlättar en riktig kontraktshantering.

Det kan röra sig om allt från avtal om köp och försäljning av produktionsanläggningar, färdiga produkter och råvaror till olika typer av representant- och licensavtal.

Vi hjälper medlemsföretagen med affärsjuridisk rådgivning. Främst inom köp- och avtalsrätt. Vi arrangerar också utbildning i kontraktsrätt. Som medlem i Teknikföretagen har du även tillgång till Affärsjuridiska guiden där vi samlat praktiska hjälpmedel för den dagliga affärsverksamheten, som checklistor, vägledningar och fördjupningsartiklar.