Kontakta oss Kurser och seminarier Val 22 Webbshop In English

Väsentliga krav

WEEE innehåller inga "väsentliga krav" på produkternas utformning eller materialinnehåll som t.ex. EMCD och RoHS-direktivet. Direktivet ställer krav riktade till både tillverkare, distributörer, återvinningsföretag samt medlemsländerna. Här berörs endast krav baserade på WEEE-direktivet och för producenter som är etablerade i Sverige. Ytterligare nationella krav kan gälla produkten, se Naturvårdsverkets hemsida för mer information.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30