Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English
Produktkravsguiden Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen beslutade den 19 december 2013 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet. Den s.k. ”Kemikalieskatteutredningen” redovisade sitt uppdrag den 30 mars 2015 i betänkandet ”Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier”, (SOU 2015:30).

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30