Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Övergång av verksamhet Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet

Reglerna om övergång av verksamhet kan bli aktuella i flera olika situationer, till exempel då en arbetsgivare överlåter sin verksamhet eller del av sin verksamhet till en annan arbetsgivare. En bedömning måste göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att bedöma om reglerna vid övergång av verksamhet blir tillämpliga. De centrala bestämmelserna återfinns i 6 b § och 7 § anställningsskyddslagen och i 28 § medbestämmandelagen. I detta avsnitt beskriver vi närmare vad arbetsgivaren bör tänka på.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30