Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

IT och lojalitetsplikt

Mot bakgrund av dagens digitala samhälle, där IT-verktyg i regel används i arbetet och där gränsen mellan arbete och fritid många gånger tenderar att suddas ut, är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig gentemot de anställda om vad som gäller vid användning av bolagets utrustning och IT-verktyg. Det kan därför vara en god idé att se till att relevanta policys finns på plats, är uppdaterade och är lättillgängliga för de anställda.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30