Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Arbetsgivarguiden Corona och återgång till arbetsplatsen Beläggningsproblem på grund av coronaviruset

Beläggningsproblem på grund av coronaviruset

De åtgärder som vidtas av olika aktörer för att hindra spridningen av coronaviruset kan orsaka allvarliga problem i form av försenade eller uteblivna leveranser, med mera. Detta kan komma att medföra att teknikföretag inte kommer kunna upprätthålla ordinarie produktion. Nedan följer en översiktlig redogörelse för de åtgärder som teknikföretag kan vidta i omedelbar närtid i syfte att, utan att behöva tillgripa uppsägningar, minska kostnaderna för arbetskraften när möjligheten att upprätthålla ordinarie produktion är begränsad.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30