Almedalen 2017

Publicerad 11 maj 2017 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Teknikföretagen är på plats under sommarens almedalsvecka i Visby. Tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer inom samarbetet "Industrin tar matchen" lyfter vi industrins konkurrenskraft - avgörande för Sveriges välfärd. Årets tema är framtidens industri - vilka frågor behöver svar idag för att framtidens industri är verklighet imorgon? Vi finns på Industriområdet, i hörnet av S:t Hansgatan och Trappgränd. Välkommen!

Måndag 3 juli

9.20-10.40 Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017: 1) Industriavtalets funktion. 2) Den ekonomiska verkligheten och Industriavtalets betydelse för Sverige. 3) Medias bild av avtalsrörelsen och industrinormeringen. 4) Industrins parter om avtalsrörelsen och Industriavtalets framtid.

Med Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall; Nils Karlsson, vd Ratio; Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen; Yonna Waltersson, chefredaktör Arbetet; Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen; Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef Teknikföretagen och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD

Arr: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen

10.50-11.50 Perspektiv på obalanserade konfliktregler – hur ser lösningarna ut?

Konfliktreglerna är en lagstiftning som kräver politiska beslut för att ändras. Under seminariet ger vi olika perspektiv på obalansen: konflikthotens påverkan på avtalsrörelsen 2017 och samhällsfarliga konflikter. Vilka lösningar ser arbetsmarknadens parter?

Med Darko Davidovic, förbundsjurist, IF Metall, Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist, LO, Martin Linder, förbundsordförande, Unionen, Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen, Mattias Dahl, vd, Transportföretagen, Anna-Karin Hatt, vd, Almega, Raimo Pärssinen, ordförande arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Jessika Roswall, arbetsmarknadsutskottet, Moderaterna, Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson, Liberalerna, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv. Moderator: Cecilia Garme

Arr: Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Almega, Transportföretagen

13.30-13.45 Tillbaka till framtiden? Reindustrialisering för ökad välfärd och hållbarhet

Hur står sig industrin i den digitala eran och en framtid post olja? Vad krävs för att svensk industri ska fortsätta blomstra och bidra till välfärden? Med utgångspunkt i en ny industriområdesskylt diskuterar vi industrins framtid.

Med Dominika Peczynski, företagare; Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

Arr: Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Industrin tar matchen

14-15.30 Handel och export i en omvänd värld

Den handelspolitiska agendan förändras snabbt. Brexit och Trumps protektionistiska politik påverkar med stor sannolikhet såväl Sveriges handelsförutsättningar som den globala handeln i stort. Blir det Kina som driver morgondagens frihandelsagenda eller ser vi bara en tillfällig kursändring i väst?

Med ekonomiprofessorerna Hans-Werner Sinn och John Hassler samt studenterna Karin Svart, Sekou Soumaoro och Emma Lund

Arr: Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv

Tisdag 4 juli

10-10.45 Det oväntade språnget – men vem tar vem?

Nya lösningar som förändrar förutsättningarna för hela marknader är en realitet. Disruptiva händelser bryter ny mark och kan, med rätt förutsättningar, ge nya affärer, möjligheter och jobb. Hur jobbar de etablerade företagen och de nya för att ”ta de stora sprången”. Kan 1+1 bli 3?

Med Pia Sandvik, RISE; Magnus Lundin, SISP; Agneta Jacobson, Teyi; Peter Löfgren, SynerLeap/ABB; Emma Woxlin, Epishine och Christian Vieider, Ascatron.

Arr: Teknikföretagen, Serendipity Challenge, IKEM, RISE

Onsdag 5 juli

8-9.15 Elektrifierad industri – bra för klimatet

Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifieringen av transportsektorn har börjat ta fart, men hur står det till i industrin? Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?

Med Johan Söderström, vd ABB Sverige; Per Lyrvall, vd Stora Enso Sverige; Jennie Nilsson, riksdagsledamot (s); Lars Hjälmered, riksdagsledamot (m)

Arr: Teknikföretagen, EFA, IKEM, Jernkontoret, Svemin, Skogsindustrierna

10.30-11.15 Industrins innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030

Hur arbetar industrin med FN:s hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling av nya produkter och arbetssätt.

Arr: Teknikföretagen, Teko, IKEM, Svemin, Skogsindustrierna, Jernkontoret

12-13.30 Industrins hållbarhetsoffert – Så möter vi FN:s globala mål

FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Näringslivet kan och vill leverera mot målen. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. Politiker, akademi och näringsliv samtalar om hur vi gemensamt når fram.

Med Ardalan Shekarabi, (s); Jessica Polfjärd, (m); Johan Kuylenstierna, SEI; Stefan Nyström, Naturvårdsverket; Marcus Hedblom, Ovako; Gunilla Saltin, Södra Cell; Jan Moström, LKAB; Lars Lind, Perstorp BioFuels; Eva Karlsson, Houdini och Eva Blixt, Jernkontoret (moderator)

Arr: Teknikföretagen, Teko, IKEM, Svemin, Skogsindustrierna, Jernkontoret

16.15-17.15 Självkörande bilar i den smarta staden

Utvecklingen av självkörande fordon ger många möjligheter. Parallellt utmanas de regelverk som styr transporterna, och synen på en av stadens viktigaste funktioner. Vad händer när vi lämnar en central samhällsfunktion åt automatisering och artificiell intelligens? Och hur realiserar vi nyttorna?

Med bl a Maja Fjaestad, Kommunal och Framtidsinstitutet; Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen AB; Erik Ljungberg, Scania; Jan Hellåker, Programansvarig Drive Sweden, Mattias Landgren, statssekreterare Näringsdepartementet och Karl-Johan Runnberg, Director Government Affairs, Volvo Cars

Arr: Teknikföretagen

Hela dagen Utställning hållbar framtid och möjligheter

Med bl a Scania,  Siemens och GKN Aero som visar upp sina hållbara innovationer. 

Arr: Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Jernkontoret, SWEMIN, Livsmedelsföretagen, IKEM, Teko

Torsdag 6 juli

8-9.40 Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

Dagens skolbarn kommer 2030 vara medarbetare i svenska högteknologiska industriföretag starkt påverkade av digitaliseringen. Men matchar utbildningssystemet det som företagens kompetensbehov? Om inte, vad händer då? Vi ger svar på hur vi hanterar industrins kompetensförsörjning idag och i framtiden!

Med Per Hidesten, Industriarbetsgivarna; Adela Martinovic,  Teknikcollege; Erik Bengtzboe (m); Thomas Strand (s); Ewa Ekman, Göteborgs Tekniska College; Jörgen Sörensen, GKN Aerospace Engine Systems Sweden; Boo Rundqvist, Strategic Competence and Employer Branding; Zarko Djurovic, IF Metall; Johan Ståhl, Teknikcollege Skåne och Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen (moderator)

Arr: Teknikföretagen, Industrirådet, Teknikcollege

9.50-10.30 Industrins kompetensförsörjning 2030 - Framtidens ledare i teknik, naturvetenskap, matematik

Behovet av skickliga lärare inom teknik, naturvetenskap och matematik kommer inte minska, utan tvärtom. Men vi saknar framtidens lärare i dessa ämnen. Vi kommer alla att få betala priset; den enskilda eleven, samhället och näringslivet. Hur kan vi tillsammans lösa lärarbristen?

Med Magnus Billing, Alecta; Mattias Svensson,  Teach for Sweden; Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen; Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College; Boo Rundqvist, Strategic Competence and Employer Branding och Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen (moderator)

Arr: Teknikföretagen, Industrirådet, Teknikcollege, Teach for Sweden

12-13.30 Författarduell - arbetsplats 2030

Hur kommer en svensk arbetsplats se ut 2030? Robotkärlek på kontor? Kan man skicka sitt robot-alter-ego på de möten man tycker är för tråkiga? Finns alls befolkade arbetsplatser? Tre framtidsscenarier i form av noveller presenteras.

Med deckarförfattaren Anna Jansson, Spanaren Helena von Zweigbergk, handbollsspelaren och debattören Linnéa Claesson samt journalisten och filmkritikern Göran Everdahl (moderator). 

Arr: Teknikföretagen, Europeiska socialfonden, Unionen

Hela dagen Utställning Ung Svensk Form 

Unga designer är medvetna och orädda – de använder sin talang och kunskap för att påverka samhällsutvecklingen. Deras kreativitet har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och utställningen Ung Svensk Form 2017 visar upp deras idéer. 

Arr: Teknikföretagen, Svensk Form

Dessutom deltar våra medarbetare i följande arrangemang:

3/7 kl 9-10 Sverige, det stora drömlandet för investeringar?

Från Teknikföretagen medverkar Jonas Wallberg. Arrangör: AlmeDalarna

3/7 kl 10.15- 11.15 Handelskrig, nyindustrialisering eller "basically gone"? Utmaningar och möjligheter för industrin

Från Teknikföretagen medverkar Klas Wåhlberg. Arrangör: AlmeDalarna

3/7 kl. 15-16 Skapa det goda samhället - är ingenjörerna mogna för det?

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Chalmers

3/7 kl 16.15-17 Digitalt samarbete - hur blir Norden världens mest integrerade samhälle?

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Nordiska ministerrådets informationskontor, Hallå Norden

4/7 kl 9.15-10.45 Framtidens LAS - hur kan den se ut?

Från Teknikföretagen medverkar Marcus Dahlsten. Arrangör: Svenskt Näringsliv

4/7 kl. 11-12 Lika lön möjligt för unga år 2029 tack vare digitaliseringen

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Accenture, Dagens Industri

4/7 kl.14-14.50 Sverige bäst i test - universitetens roll i framtiden

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Uppsala universitet, Sveriges Ingenjörer

4/7 kl. 16.30-17.30 Eftertraktad kompetens - vem ska utveckla framtidens städer?

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Platzer

5/7 kl. 11-11.45 Slaget om framtiden - kostnadseffektiviseringar vs innovation

Från Teknikföretagen medverkar Klas Wåhlberg. Arrangör: Level21, Chef

5/7 kl. 13.30-14.30 Nyckeln till exportframgång - har vi kvar den?

Från Teknikföretagen medverkar Jennie Cato. Arrangör: Almi, Business Sweden, EKN

5/7 kl. 14.15-15 Dudes are douchebags

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Undomsbarometern, Jung Relations, Hallvarsson & Halvarsson

7/7 kl. 10.30-11.30 Uppkopplad fordonsindustri står inför nya kompetensförsörjningsbehov

Från Teknikföretagen medverkar Amelie von Zweigbergk. Arrangör: Göteborgs Stad, Business Region Göteborg