Lars Lindqvist

Rådgivare, Region Syd
E-postadress lars.lindqvist@teknikforetagen.se
Avdelning Regional Medlemsservice
Telefonnummer 040-35 25 72