Karin Moberg

Arbetsmiljö
E-postadress karin.moberg@teknikforetagen.se
Avdelning Arbetsgivarfrågor
Telefonnummer 08-782 0945