Jonas Wallberg

Tf verksamhetsansvarig för enheten Produktkrav och Miljö
E-postadress jonas.wallberg@teknikforetagen.se
Avdelning Industriell utveckling
Telefonnummer 08-782 08 90
Högupplösta bilder