Björn Åhlander

Rådgivare, Region Syd
E-postadress bjorn.ahlander@teknikforetagen.se
Avdelning Regional Medlemsservice
Telefonnummer 040-35 26 35