Intresseanmälan

Publicerad 18 november 2014

Välkommen med din intresseanmälan till oss. Klicka på länken vid något av de områden som Teknikföretagen arbetar inom och där du bäst kan bidra med din kompetens och erfarenhet. När du har lagt in din intresseanmälan kan du även välja att få information via e-post när vi har ett ledigt jobb.

Arbetsgivarfrågor
Vi träffar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Arbetsgivarfrågor företräder medlemsföretagen i centrala förhandlingar och med rådgivning angående lokala förhandlingar. Vi företräder medlemsföretagen vid processer i tingsrätt och Arbetsdomstolen i arbetsrättsliga mål. I arbetsmiljömål är företrädare för avdelningen offentliga försvarare åt medlemsföretagen.

Vi hjälper också våra medlemmar att tolka lagar och kollektivavtal. Ett annat arbetsområde är utbildning i arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning, våra kollektivavtal samt i förhandlingsteknik. Arbetsgivarfrågor ansvarar för Arbetsgivar- och Arbetsmiljöguiden som innehåller praktiska hjälpmedel för arbetsgivare.

Ansökan 

Regional medlemservice
Regional medlemsservice har tio regionkontor från norr till söder. Vi erbjuder våra medlemmar arbetsrättslig rådgivning, med fokus på våra kollektivavtal. Vi leder också lokala förhandlingar vid tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett ytterligare arbetsområde är att hålla utbildning bla i arbetsrätt. Som teknikbranschens företrädare arbetar vi med teknikutbildning i olika projekt, både nationellt och regionalt.

Ansökan

Industriell utveckling 
Industriell utveckling arbetar med fyra verksamhetsområden:

Utbildningsfrågor främst inriktade på skolsystemens innehåll och uppbyggnad. Vi driver dessa frågor för att säkerställa att våra medlemsföretag långsiktigt ska kunna rekrytera kvalificerad personal med rätt kompetens. Satsningar på olika former av ungdomskommunikationsprojekt är här viktiga inslag för att göra ungdomar intresserade av utbildningar som efterfrågas bland våra medlemsföretag.

Forskning och högre utbildning främst inriktad mot att teknisk forskning vid högskolor och forskningsinstitut harmonierar med den globalt orienterade forskning som våra medlemsföretag bedriver.
Produktkrav och miljö arbetar med att påverka regelverk och andra förutsättningar för medlemmarnas produkter och verksamhet.

Vi är verksamma inom områden som klimat/energi, yttre miljö, standardisering och kemikaliesäkerhet. Vi fokuserar på att både svensk och europeisk lagstiftning ska utformas och sedan tillämpas på ett för företagen meningsfullt och rationellt sätt. Till detta kommer även utbildning, information och rådgivning på området.

Affärsjuridik utarbetar och tillhandahåller teknikindustrin standardavtal, modellavtal och andra kontraktshjälpmedel för huvudsakligen företagens inköps- och försäljningsverksamhet. Juridisk rådgivning till medlemsföretagen i affärsjuridiska frågor är en del av verksamheten.
Att hålla kurser i köp- och avtalsrättsliga frågor med industriell inriktning är en återkommande arbetsuppgift.

Ansökan

Stabsfunktion 

På Teknikföretagen finns också stabsfunktioner såsom administration, HR, information och ekonomisk analys.

Ansökan